RitAgro

Ratarstvo

Semenska proizvodnja

Poseban segment naše proizvodnje čini semenska proizvodnja. Visoko kvalitetno seme je najvažniji faktor za modernu poljoprivredu kojoj težimo. Svojim stručnim savetima, tehničkom podrškom, celokupnom agrotehnikom postižemo visoke prinose semena…

Merkantilna proizvodnja

Ratarska proizvodnja odvija se na oko 500 ha zemljišta najboljeg kvaliteta. Na našim poljima, kao osnovne kulture, gajimo pšenicu, ječam, kukuruz, soju, šećernu repu, suncokret, slačicu, uljanu repicu…

Doradni centar

Od 2000-ite godine u okviru naše kompanije postoji Doradni centar. Linija opremljena mašinama vrhunskog kvaliteta austrijskog proizvođača Cimbria Heid.