RitAgro

Merkantilna proizvodnja

Ratarska proizvodnja odvija se na oko 500 ha zemljišta najboljeg kvaliteta. Na našim poljima, kao osnovne kulture, gajimo pšenicu, ječam, kukuruz, soju, šećernu repu, suncokret, slačicu, uljanu repicu.

Primenjujemo vrhunsku agrotehniku, najmoderniju mehanizaciju (John Deere, Claas) koja uz stručnost, koja je primarna u svim odlukama, donosi vrhunske prinose i zdravo zemljište koje čuvamo za naredne generacije.